Big Family "Bisnis STIFORP" Rotator

Video Penarikan Bonus Stiforp via ATM BRI

Belum join Bisnis Online Stiforp? Daftar DI SINI Semoga Sukses!!
STIFORP Indonesia

Tuesday, 30 March 2010

Prakata

Nuwun, sepuntene ingkang katah mbok bilih tata wicara saha tata bahasa kula mboten bener sabab kula mboten asli saking Jawi Tengah, malah kula asli Suroboyo mboten saged tata wicara kang adiluhung, punika taksih blajar. Amargi remen kaliyan budaya Jawi, kula ndamel blog puniko supados anak turun kita mboten kesupen lan emut dining budaya Jawi, khususe wayang kulit utawi wayang purwa sumber saking blog rencang-rencang ten internet khususe saking mas prabu (wayangprabu.com) lan rencang ten You tube. Mugi-mugi blog kang sederhana puniko saged dados tombo ati, pangemut lan parkeling kita, Amin

No comments:

Post a Comment

Iklanipun :